chinbone روسیه میلیون میلادی عربستان

chinbone: روسیه میلیون میلادی عربستان عربستان، عربستان سعودی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی عربستان بزرگ ترین تولید کننده نفت دنیا شد

در ماه فوریه امسال میلادی عربستان سعودی با تولید روزانه ۹ میلیون و ۷۹۷ هزار بشکه نفت عنوان بزرگ ترین تولید کننده نفت دنیا را به خود تخصیص داده شده است داد و این

عربستان بزرگ ترین تولید کننده نفت دنیا شد

عربستان بزرگ ترین تولید کننده نفت دنیا شد

عبارات مهم : روسیه

در ماه فوریه امسال میلادی عربستان سعودی با تولید روزانه ۹ میلیون و ۷۹۷ هزار بشکه نفت عنوان بزرگ ترین تولید کننده نفت دنیا را به خود تخصیص داده شده است داد و این عنوان را از روسیه ربود.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری اسپوتنیک، روسیه در ماه دسامبر سال گذشته میلادی وژانویه ۲۰۱۷ طی دو ماه پی در پی بعنوان بزرگ ترین تولید کننده نفت دنیا آشنا شد.

عربستان بزرگ ترین تولید کننده نفت دنیا شد

این در حالی است که میزان تولید نفت روسیه که رقیب جدی عربستان سعودی هست، در ماه فوریه با کم کردن روبرو شد و این امر موجب شد که علیرغم کم کردن تولید نفت عربستان، جایگاه بزرگ ترین تولید کننده نفت دنیا در ماه فوریه از آن عربستان سعودی شود.

در همین حال تولید نفت روسیه در دومین ماه سال ۲۰۱۷ میلادی به ۹ میلیون و ۶۷۱ هزار در روز رسید؛ در حالیکه تولید نفت عربستان سعودی ۹ میلیون و ۷۹۷ هزار بشکه در روز ثبت شده است است.

در ماه فوریه امسال میلادی عربستان سعودی با تولید روزانه ۹ میلیون و ۷۹۷ هزار بشکه نفت عنوان بزرگ ترین تولید کننده نفت دنیا را به خود تخصیص داده شده است داد و این

مقامات روسی اعلام کردند که تولید نفت اوپک در ماه فوریه به ۳۱ میلیون و ۹۵۸ هزار بشکه در روز کم کردن یافت؛ این در حالی است که تولید اوپک در ماه پیش از آن یعنی ژانویه ۳۲.۰۹۷ میلیون بشکه در روز گزارش شده است است.

واژه های کلیدی: روسیه | میلیون | میلادی | عربستان | عربستان، | عربستان سعودی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs