chinbone روسیه میلیون میلادی عربستان

chinbone: روسیه میلیون میلادی عربستان عربستان، عربستان سعودی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دو خبر متفاوت از تورم اردیبهشت

آمارهای تورمی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه از دو علامت دهی متفاوت خبر می دهد. در اردیبهشت ماه قیمت تورم ماهانه با ثبت رقم 2/ 0 درصد به کمترین میزان طی 15 ماه اخیر

دو خبر متفاوت از تورم اردیبهشت

دو خبر متفاوت از تورم اردیبهشت

عبارات مهم : مرکزی

آمارهای تورمی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه از دو علامت دهی متفاوت خبر می دهد. در اردیبهشت ماه قیمت تورم ماهانه با ثبت رقم 2/ 0 درصد به کمترین میزان طی 15 ماه اخیر رسید و قیمت تورم نقطه به نقطه نیز در اردیبهشت با کم کردن 8/ 0 واحد درصدی نسبت به ماه قبل معادل 8/ 11 درصد گزارش شد. علی رغم این روند کاهشی، قیمت تورم میانگین با زیاد کردن 3/ 0 واحد درصدی به 8/ 9 درصد رسید و به احتمال زیاد، بعد از یک سال در خردادماه به سطح دو رقمی بازخواهد گشت.

بررسی آمارهای گزارش تورم بانک مرکزی در اردیبهشت ماه، از دو علامت متفاوت خبر می داد. علامت خوشایند این است که مطابق بررسی ها در دومین ماه امسال تورم ماهانه به 2/ 0 درصد رسیده که کمترین مقدار در 15 ماه گذشته هست. همچنین در مقایسه با ماه دوم سال های قبل، تورم ماهانه اردیبهشت سال 1396 تا سال اردیبهشت سال 1384، کمترین مقدار بوده هست. در این ماه تورم ماهانه گروه خوراکی ها منفی گزارش شده است هست. همچنین قیمت تورم نقطه به نقطه بعد از طی کردن 6 ماه مسیر صعودی عوض کردن جهت داده و در اردیبهشت ماه با کم کردن 8/ 0 واحددرصدی نسبت به ماه قبل به 8/ 11 درصد رسیده هست. ولی علامت دلواپس کننده این است که بر اساس آمارها حتی درصورت عوض کردن نکردن شاخص در خرداد ماه، تورم میانگین به سطح دو رقمی خواهد رسید و قیمت تورم از محدوده تک رقمی خارج خواهد شد.

دو خبر متفاوت از تورم اردیبهشت

کمترین تورم ماهانه 15 ماه اخیر

بانک مرکزی گزارش شاخص بهای مصرف کننده در اردیبهشت ماه را منتشر کرد. این گزارش بر اساس تقویم وقت بندی که پیش تر اعلام شده است بود، در روز پنج شنبه 4 خرداد، روی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، شاخص بهای مصرف کننده بر اساس سال پایه 1390 به سطح 1/ 266 واحد رسید. بر اساس این آمار، شاخص بهای مصرف کننده طی ماه اردیبهشت، تورمی معادل 2/ 0 درصد داشته هست. این مقدار تورم ماهانه در 15 ماه اخیر کمترین سطح بوده است.

آمارهای تورمی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه از دو علامت دهی متفاوت خبر می دهد. در اردیبهشت ماه قیمت تورم ماهانه با ثبت رقم 2/ 0 درصد به کمترین میزان طی 15 ماه اخیر

میانگین تورم ماهانه در یک سال منتهی به اردیبهشت سال 1396 معادل 9/ 0 درصد گزارش شده است هست. همچنین تورم ماهانه در فروردین ماه معادل 1/ 1 درصد گزارش شده است بود. تمام این آمارها حاکی از آن است که اردیبهشت ماه از لحاظ کم کردن تورم ماهانه، منحصر به فرد بوده هست. البته باید تاکید کرد که کم کردن تورم، به معنی پایین آمدن قیمت ها نیست، بلکه به این معنی است که از سرعت رشد قیمت ها کاسته شده است هست. تورم اردیبهشت ماه در سال 1396، کمترین حد، در مقایسه با ماه اردیبهشت در سال های گذشته هست. بر اساس این مقایسه آخرین بار در اردیبهشت ماه سال 1384، قیمت تورم ماهانه کمتر از حد کنونی و معادل با منفی 8/ 0 درصد بوده هست، بنابراین طی یک دهه اخیر، تورم اردیبهشت ماه سال جاری، کمترین مقدار ثبت شده است بوده است.

تغییر مسیر تورم نقطه به نقطه

دومین متغیری که در گزارش های تورمی بسیار مورد توجه هست، قیمت تورم نقطه به نقطه هست. این متغیر شاخص بهای مصرف کننده در اردیبهشت ماه امسال را نسبت به مدت مشابه سال قبل درنظر می گیرد. قیمت تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به 8/ 11 درصد رسیده هست. این رقم در فروردین ماه امسال معادل 6/ 12 درصد بوده هست. کم شدن قیمت تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل در حالی است که از آبان ماه سال گذشته تا فروردین ماه امسال 5/ 3 واحد درصد به قیمت تورم نقطه به نقطه افزوده شده است بود. بنابراین این متغیر بعد از 6 ماه روند صعودی، در فروردین ماه عوض کردن مسیر داد و از سطح آن کاسته شد. بررسی ها نشان می دهد که اگر میانگین تورم ماهانه در ماه های نخست نیمه اول امسال در سطح 9/ 0 درصد باشد، تورم نقطه به نقطه نیز تا انتهای نیمه اول در سطح یازده درصد باقی خواهد ماند.

دو رقمی شدن تورم میانگین

دو خبر متفاوت از تورم اردیبهشت

بر اساس آمارهای بانک مرکزی قیمت تورم میانگین در اردیبهشت ماه امسال به 8/ 9درصد رسیده هست. به نظر می رسد که این آخرین ماهی است که تورم میانگین در سطح تک رقمی واقع شده است است و حتی با تورم معادل صفر در خرداد ماه، قیمت تورم به سطح دو رقمی بازخواهد گشت. قیمت تورم در آذر ماه سال قبل با ثبت رقم 75/ 8 درصد به کمترین میزان طی یک دهه گذشته رسیده بود؛ ولی بعد از ثبت این رقم روند قیمت تورم در مسیر صعودی قرار گرفت. قیمت تورم میانگین در خرداد ماه سال قبل به محدوده تک رقمی رسید و بعد از یک سال به نظر می رسد که در خرداد ماه امسال از محدوده تک رقمی خارج خواهد شد.

صندوق بین المللی پول آینده نگری کرده است که قیمت تورم تا آخر امسال به بالای یازده درصد برسد. این زیاد کردن قیمت تورم، به اوج رفتن نوسانات در بازار ارز نسبت داده شده است هست. بر اساس آمارهایی که سایت tradingeconomics منتشر می کند، قیمت تورم کشور عزیزمان ایران در حال حاضر از حیث بیشترین قیمت تورم در جایگاه 23 قرار دارد. این در حالی است که در سال های قبل، کشور عزیزمان ایران عمدتا در رده پنج کشور نخست با تورم اوج قرار داشته هست. البته در این رتبه بندی کشورهایی مانند امارات، اتحادیه اروپا و چین که بیشترین رابطه تجاری را با ما دارند، دارای قیمت تورم کمتر از 3 درصد هستند.

آمارهای تورمی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه از دو علامت دهی متفاوت خبر می دهد. در اردیبهشت ماه قیمت تورم ماهانه با ثبت رقم 2/ 0 درصد به کمترین میزان طی 15 ماه اخیر

بنابراین باید قیمت تورم کشور عزیزمان ایران نیز به شکلی نشانه گذاری شود که به سطح این کشورها نزدیک شود. ولی به نظر می رسد هنوز قاعده پولی مناسبی جهت پایدارسازی قیمت تورم در بانک مرکزی وجود ندارد. توصیه قابل توجه این است که در این گزارش قیمت تورم ونزوئلا با ثبت قیمت 741 درصد با فاصله قابل توجه در صدر قرار گرفته هست. این در حالی است که قیمت تورم کشور عزیزمان ایران و ونزوئلا در سال 1392، در یک سطح قرار داشت؛ ولی ادامه سیاست های عوام گرایانه و چاپ پول بدون اعتبار باعث شد که این کشور با ابرتورم روبه رو شود؛ ولی عوض کردن سیاست ها در کنار تغییرات انتظارات تورمی در کشور عزیزمان ایران باعث کم شدن قیمت تورم شده است است.

کاهش قیمت تورم خوراکی ها

گزارش بانک مرکزی علاوه بر انتشار شاخص کل مصرف کننده، میزان عوض کردن قیمت های ماهانه و نقطه به نقطه در گروه ها را نیز بررسی کرده هست. این تغییرات در یازده گروه مهم انتشار یافته هست. «خوراکی ها و آشامیدنی ها» و «مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها» بااهمیت ترین گروه های این گزارش هستند که بیش از نیمی از وزن تورم را دارند.

دو خبر متفاوت از تورم اردیبهشت

در ماه های گذشته یکی از علت های اوج بودن قیمت تورم، زیاد کردن قیمت ها در گروه خوراکی ها بوده هست؛ ولی توصیه قابل توجه این است که تورم ماهانه گروه خوراکی ها در اردیبهشت ماه معادل منفی 5/ 0 درصد گزارش شده است هست. تورم ماهانه این گروه در فروردین ماه امسال معادل 9/ 2 درصد بود. به نظر می رسد کم کردن قیمت ها به خصوص در گروه های میوه و سبزی، یکی از علت های افت قیمت تورم بوده هست. همچنین تورم نقطه به نقطه این گروه نیز در فروردین ماه معادل با 9/ 19 درصد ثبت شده است بود که این قیمت در اردیبهشت ماه به 6/ 17 درصد کم کردن یافته، ولی در میان یازده گروه، دارای بیشترین تورم نقطه به نقطه هست. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه بهداشت و درمان با ثبت رقم 3/ 16 درصد در رتبه دوم بیشترین تورم نقطه به نقطه قرار دارد.

تورم یک درصدی در گروه مسکن

در گروه «مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها» تورم ماهانه اردیبهشت معادل یک درصد گزارش شده است هست. این رقم در فروردین ماه امسال تنها 3/ 0 درصد بود. البته باید بررسی شود که این زیاد کردن تورم به علت اوج رفتن بهای مسکن و ساختمان بوده یا به علت زیاد کردن بهای حامل های انرژی لیکن این موارد با هم در یک گروه قرار گرفته اند. شواهد حاکی از این است که به علت عدم فعال بودن خرید و فروش قبل از انتخابات ریاست جمهوری، سطح قیمت ها عوض کردن قابل توجهی در بخش مسکن نداشته هست. بنابراین این زیاد کردن تورم یک درصدی می تواند به علت زیاد کردن قیمت حامل های انرژی باشد. تورم نقطه به نقطه این گروه در اردیبهشت ماه معادل با 4/ 9 درصد بوده و هنوز در محدوده تک رقمی قرار دارد.

در اردیبهشت ماه علاوه بر مسکن، تورم ماهانه گروه «دخانیات» و «رستوران و هتل داری» نیز بالای یک درصد بوده هست. همچنین تورم ماهانه گروه های ارتباطات با ثبت رقم منفی 3/ 0 درصد، تفریح و امور فرهنگی با ثبت رقم منفی 2/ 0 درصد در کنار گروه خوراکی ها، کمترین تورم ماهانه اردیبهشت را به نام خود ثبت کرده است.

بانک مرکزی علاوه بر تقسیم بندی کالاها در یازده گروه اصلی، یک تقسیم بندی دیگر نیز دارد؛ به نحوی که تمام اجزای گزارش را در دو گروه کالا و خدمات تقسیم بندی می کند. آمارهای گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که در اردیبهشت ماه تورم کالاها معادل منفی 2/ 0 درصد بوده هست؛ ولی تورم ماهانه گروه خدمات 7/ 0 درصد ثبت شده است هست. همچنین مطابق آمارها تورم نقطه به نقطه گروه کالاها 3/ 12 درصد ثبت شده است هست. این در حالی است که تورم ماهانه گروه خدمت معادل با 1/ 11درصد بوده است.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: مرکزی | اردیبهشت | فروردین ماه | ماه اردیبهشت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs